måndag 3 september 2012

Nytt danskt verktyg för utvärdering av digitala lärresurser

Nyckeln till att få lärare att använda flera digitala lärresurser är kvalitetssäkring. Resurserna måste kunna utvärderas och rekommenderas av lärare, bibliotekarier och IT-pedagoger. För att underlätta sådana utvärderingar har danska Læremiddel.dk (nationellt centrum för läromedel) och Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik utvecklat ett verktyg, Evaluering af digitale læremidler.

Läromedel utvärderas utifrån fem parametrar och delas upp i didaktiska, funktionella och semantiska resurser. Förhoppningen är att verktyget ska vara grund för all utvärdering av digitala lärresurser i landet och bidra till att skapa en mer nyanserad diskussion inom området.

Enligt Thomas Illum Hansen (Læremiddel.dk):

- Det er vigtigt at øge bevidstheden om, at der findes forskellige typer digitalt undervisningsmateriale, og at de skal evalueres ud fra forskellige præmisser. Tidligere har man, lidt forsimplet, haft den holdning, at jo mere it jo bedre. Sådan er det ikke nødvendigvis. Nu ved man, at it har en række specifikke anvendelsesmuligheder. 

Läs en längre artikel om verktyget på Folkeskolen.dk: Nyt evalueringsværktøj til digitale læremidler.

Inga kommentarer: