fredag 31 augusti 2012

Nationella eHälsodagen

Nationella eHälsodagen hålls 18 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Här samlas alla som arbetar med användning av IT inom vård och medicin och som vanligt finns det ett fullt och varierat program med seminarier, föreläsningar, diskussioner och workshops.

- Inledningsvis berättar Socialdepartementet om de nationella insatserna som sker för att konkretisera och utveckla arbetet med den Nationella eHälsostrategin.Kommunernas strategi för eHälsoarbetet för de kommande åren presenteras, liksom landstingens och regionernas handlingsplan för 2013-2018. Socialstyrelsen informerar om det dagsaktuella arbetet med att införa fackspråk och informationsstruktur inom vården och omsorgen.

Bakom Nationella eHälsodagen står högnivågruppen med representanter från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och den ideella vårdorganisationen Famna. Syftet med konferensen är att visa hur långt utveckling och införande kommit inom området Nationell eHälsa och vilka effekter som uppnåtts för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Konferensen kostar 1700 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och mingel.
Mer information och anmälan.

Inga kommentarer: