fredag 24 augusti 2012

USA satsar nationellt kring IT i skolan

Den stora amerikanska satsningen för att digitalisera skolan fortsätter med en kampanj, Connected Educator Month, som pågår just nu. Det är Utbildningsdepartementet som står för kampanjen och syftet är att få alla lärare i landet med i förändringsprocessen. Många lärare använder nätet och dagens kommunikationsmöjligheter både i sin egen utveckling och i klassrummet men väldigt många lärare står utanför denna utveckling. Departementet vill se en radikal förändring i hur skolan fungerar och vill fokusera på digital kompetens och att fullt utnyttja nätets möjligheter på ett pedagogiskt sätt.

Under kampanjen arrangeras webbseminarier, workshops och många aktiviteter i de flesta skoldistrikt. Målet är att få lärare att starta och delta i lokala och nationella nätverk för att dela idéer och erfarenheter.nätverk

Connected Educator Month är bara en del av en storsatsning som förenar ny forskning (Digital Promise) med kompetensutveckling för lärare och riktade projekt enligt den nationella planen Transforming American Education: Learning Powered by Technology som skrevs 2010.

The National Education Technology Plan, Transforming American Education: Learning Powered by Technology, calls for applying the advanced technologies used in our daily personal and professional lives to our entire education system to improve student learning, accelerate and scale up the adoption of effective practices, and use data and information for continuous improvement. 

Du kan läsa Stefan Pålssons bra sammanfattning av hela satsningen på Skolverkets Omvärldsblogg, USA satsar på lärarutveckling över nätet. När ser vi något liknande här hemma?

Inga kommentarer: