onsdag 15 augusti 2012

xpLor - Blackboard produkt för flera plattformar

Blackboard släpper inom det närmaste året sin första multiplattform produkt: xpLor, ett Learning Object Repository som integrerar till multipla plattformar (Blackboard, Angel, Moodle och Sakai till att börja med). Det är en molntjänst som ger lärare i dessa plattformar möjlighet att ladda upp sitt material med standarden IMS Common Cartridge (från hela kurser till mindre enheter) och göra dessa tillgängligt med CC licenser eller välja att göra dem privata. På samma sätt kan lärare också gå in och på en mycket detaljerad nivå söka efter material, hela kurser, del-kurser etc.

Detta är den första multiplattformsprodukten som Blackboard släpper efter flera uppmärksammade uppköpen av bland annat Moodlerooms. Förutom lärares egna material kommer det bland annat finnas material från Khan Academy från början.

Inga kommentarer: