torsdag 16 augusti 2012

Spara dina filer på papper!

CC BY-NC-SA Some rights reserved by Hacklock
Det här låter helt galet men nu finns det ett verktyg som kan spara datafiler på papper! Paperback omvandlar filer till komplicerade streckkodsbilder ungefär som väldigt komplexa QR-koder. På en sida A4 kan du lagra 0,5 Mb information om du kan skriva ut på en skrivare med hög upplösning.

Lösningen utvecklades mest som en rolig övning men det kan finnas tillämpningar på riktigt. Kanske inte för att lagra hela din hårddisk men för att lagra till exempel krypteringsnycklar eller annan säkerhetsinformation. Fördelen med papper är att det kan lagras i över 100 år - så länge du har utrustning då att läsa dessa koder!

Läs mer i en artikel på ExtremeTech: A paper-based backup solution (not as stupid as it sounds).

Inga kommentarer: