torsdag 30 augusti 2012

Sociala medier för folkbildare

Social Media Landscape by fredcavazza, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  fredcavazza

Kursen Sociala medier för folkbildare är en öppen nätbaserad kurs om hur du som lärare kan ha praktisk nytta av sociala medier som bloggar, wikis och Twitter i din undervisning och samarbete med andra lärare. Kursen går 10 sept - 14 dec och du kan anmäla dig via länken ovan (senast 3 sept). Utbildningen är väldigt praktiskt inriktad; du lär dig om bloggar genom att blogga själv och i grupp och du lär dig om wikis genom att skapa en. Kursen är avgiftsfri och du får ett intyg när alla uppgifter är klara. Kursledaren är Mathias Anbäcken, erfaren nät- och distanspedagog med lång erfarenhet inom folkbildning.

Målgruppen för kursen är:
Pedagoger och andra inom folkbildningen. Målgruppen är så kallade "net immigrants" (sådana som inte är uppväxta med nätet) med viss datakunskap; d.v.s. man kan maila, gå till en hemsida och hämta information, söka på webben m.m., men man saknar kunskaper och förståelse för "den nya sociala webben".

Inga kommentarer: