onsdag 22 augusti 2012

Webbseminarium om akademiskt skrivande

Jenny Helin
Jag tillsammans med kollegor från ESBRI och flera andra organisationer ordnar ett webbseminarium om hur man som forskare ska nå ut till målgrupper inom näringslivet.

Forskare, skriv för att bli läst! 
Webbseminarium 25 september (kl 14.00 - 15.00)

Skrivandet upptar en stor del av forskarens tillvaro. Och det gäller att skriva för att bli publicerad – tillsammans med rätt personer, i rätt sammanhang. Allt för att öka sin meritering.

I denna process stöps de akademiska texterna ofta i samma form. Finns det någon poäng i att bryta denna praxis? Vad kan man vinna på att nå läsare utanför den innersta, akademiska kretsen? Detta kommer att diskuteras under ett webbaserat seminarium 25 september.

Susanne Pelger
Talare är forskarna Jenny Helin (Högskolan i Jönköping) och Susanne Pelger (Lunds universitet). De menar att det finns anledning att ifrågasätta den akademiska texten – och vem som tar del av den. Både akademiker och praktiker har mycket att vinna på att forskningen öppnas upp för fler perspektiv, och kommer fler till godo. Under webbinariet presenterar Helin och Pelger sin respektive syn på saken. Via en chatt har deltagarna möjlighet att ställa frågor till talarna, interagera med varandra, dela med sig av länkar och annat. Jag kommer att vara moderator för seminariet.

Några av de frågor som kommer att belysas är:

  • Varför ser traditionella akademiska texter ut som de gör? 
  • Hur kan man skriva mer läsarvänligt? 
  • Varför är populärvetenskaplig text inte meriterande? 
  • Vad kan man som forskare tjäna på att skriva populärvetenskapligt? 
  • Vilken roll spelar texter för spridning av forskning? 
Tid: 25 september 2012, 14.00-15.00
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. (Adressen till mötesrummet kommer att mejlas till alla anmälda 1-2 dagar innan webbinariet).

Webbinariet arrangeras av CeFEO, Dela!, ESBRI, ITHU, .SE och SUNET. Det är kostnadsfritt och öppet för alla som intresserar sig för spridning och nyttiggörande av forskning. Läs mer under flikarna uppe till höger. Varmt välkommen att delta!

Läs mer om seminariet.
Anmäl dig.


Inga kommentarer: