torsdag 23 augusti 2012

Blogg, wiki, e-bok eller Docs?

San Elijo students (Fall 2010) by Lisa M Lane, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Lisa M Lane

Det finns många bra verktyg som främjar kollaborativt lärande men problemet för många är att välja rätt. Det händer att man använder ett verktyg för fel sak och drar slutsatsen att verkyget inte är så bra eller att tekniken inte fungerar. Om man använder en skruvmejsel för att hamra spik blir man oftast besviken!

En bra artikel av språklärare Per-Daniel OlssonSkollyftet, Blogg, wiki eller e-bok – vad ska jag välja?, jämför dessa tre former för nätbaserat samarbete och ger exempel på hur de bör användas, med fördelar och nackdelar. Han beskriver hur bloggar, wikis och e-böcker kan bäst användas i klassrummet och beskrivningarna är lika relevanta oavsett utbildningsnivå.

- Den första frågan handlar om vilket eller vilka medier du ska använda dig av. För att kunna välja behöver du ha en bild av vad du vill åstadkomma och hur arbetet ska gå till. Detta bestäms bäst i dialog med eleverna, men om vi tänker oss att det handlar om att genomföra och redovisa ett kort- eller långsiktigt projekt eller helt enkelt skapa ett forum för lärande under ett helt läsår eller till och med ett stadium, så är mitt förslag att du skapar en blogg, en wiki eller en e-bok.

Ytterligare en bra och praktisk översikt finns på Blogs, Wikis, Docs: Which is right for your lesson?A Comparison Table som jämför bloggar, wikis och Google Docs i en enkel tabell.

Inga kommentarer: