lördag 22 september 2012

Digitala agendan - fokus på teknik inte kompetens


Regeringens budgetproposition innehöll en ökad investering i digital infrastruktur (från 185 mkr till 260 mkr) för att hålla Sverige i täten när det gäller IT-utveckling. Tyvärr fanns det inga medel reserverade för att hjälpa folk att använda nätet på ett bra sätt. Så säger Christine Cars-Ingels, kanslichef för kampanjen Digidel 2013, i ett pressmeddelande på Newsdesk: Trots insikt om nyttan av digital delaktighet, inga riktade satsningar.

- Vi tycker att det är mycket beklagligt. Inom ramen för kampanjen Digidel görs stora insatser för att inspirera människor att använda Internet. Digidelinsatserna görs av många engagerade personer; oftast frivilligt eller på marginalen i vanliga jobb.

Sverige satsar ganska mycket på att bygga ut bredbandsnät och erbjuda tillgång till nätet men satsar väldigt lite på utbildningsinsatser för att se till att medborgarna kan använda nätet på ett bra sätt.

- Det är verkligen bra med insatser för en bättre infrastruktur, särskilt i glesbygd, men den investeringen behöver gå hand i hand med satsningar på att öka förmågan och viljan att använda Internet. Vi hade väntat oss att regeringen skulle bidra, för att visa att den menar allvar med vad som sägs i det inledande citatet från propositionen.

- Att Internet kan användas av alla är en nyckelfråga för ett digitalt samhälle i världsklass. Särskilda satsningar från regeringen är avgörande.

Läs även en artikel om detta från Digidel: Ska Sverige vara kvar i topp måste Digidel lyckas!

En artikel hos SULF (Sveriges universitetslärarförbund) efterlyser en strategi för digitalisering inom högre utbildning och påpekar att den digitala agendan inte nämner högre utbildning: IT-strategi behövs också i högre utbildning.

Inga kommentarer: