onsdag 14 november 2012

Automatisk översättning blir verklighet

Att kunna automatiskt simultantolka ett tal till ett främmande språk är inte längre något men ser i Star Trek. Microsoft har sedan länge arbetat med olika tekniker för att omvandla tal till text och tvärtom och nu börjar man se mycket lovande resultat. Titta på denna presentation av Microsofts forskningschef Rick Rashid där han först visar hur hans tal textas automatiskt på engelska, sedan översätts till kinesisk textning och till slut tolkas på kinesiska med Ricks egen röst. Inte felfritt förstås men i de flesta fall bra nog för situationen. Imponerande och framtiden kan komma snabbare än man anar.



Inga kommentarer: