måndag 5 november 2012

Varför Open Access?

Open Access är principen att forskningsresultat (som oftast finansieras av statliga medel) ska vara fritt tillgängligt för alla och inte låses in av dyra prenumerationsbundna tidskrifter. Idag betalar universitetsbibliotek miljoner kronor i prenumerationer varje år för att få tillgång till artiklar skrivna av sina egna forskare. Dessutom arbetar tusentals professorer och lektorer gratis åt tidskrifterna för att granska kvaliteten på nya artiklar. Nu finns det tusentals openaccess-tidskrifter där artiklar kan publiceras och är tillgängliga för alla.

Här kommer en bra film som förklarar begreppen bakom open access på ett pedagogiskt sätt.Film: CC BY by 

Inga kommentarer: