måndag 12 november 2012

Europeiskt ministermöte om öppen utbildning

Winter solstice 2010 by Bernt Rostad, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  Oslo by  Bernt Rostad

Ett möte av europeiska utbildningsministrar äger rum i Oslo 9-12 december. Mötets rubrik är Opening up education through technologies: Towards a more systemic use for a smart, social and sustainable growth in Europe och under 3 dagar kommer ministrarna att fokusera på hur medlemsländer kan bidra till hållbar utveckling och ökad sysselsättning genom att använda IT på ett smartare sätt inom utbildning. Bland annat ska de diskutera hur användningen av öppna lärresurser (OER - Open Educational Resources) kan stimuleras och hur distansutbildning/e-lärande kan utvecklas vidare.

Inbjudan menar att både skolan eller högskolan har en alldeles för försiktig inställning till IT och hänger inte med i samhällsutvecklingen. Nu finns det ett växande utbud av öppna nätbaserade utbildningar och många innovativa utbildningsmöjligheter men Europa halkar efter både Nordamerika och Asien i denna utveckling. De kräver bland annat samordnade nationella kompetensutvecklingsinsatser för att hjälpa lärare att möta framtidens krav.

- Today access and use of ICT is taking place mostly outside school and through informal learning. These new learning ways are not being exploited within the educational institutions. Open educational resources and digital media in society has changed considerably the context for education and the boundaries between learning, working and living became blurred. A tsunami of open educational resources and an 'open education' movement across the world are triggering education to open up teaching, increasing personalised learning, collaboration networks, etc. As an example, the Open Coursware Consortium, has more than 21 thousand courses freely open online. Three projects alone offering Massive Online Open Courses (MOOCs) are  reporting around 2 million students engaged. Furthermore this kind of informal learning is also not being recognised neither validated, is not part of any formal assessment system and has no link with formal education.
curricula.

Konferensen kan även ses som inledningen till ett stort EU initiativ, Opening up education, som kommer igång till sommaren 2013. Läs mer i en artikel hos ICDEEuropean Ministerial Level Conference on Opening up Education.

Inga kommentarer: