onsdag 28 november 2012

Vad är öppna lärresurser och hur hittar jag dem?

Tisdag 4 december är det dags för det 4:e webbseminariet i projektet OER - öppna möjligheter för lärande. Denna gång handlar det om hur man hittar öppna lärresurser.

Vad är öppna lärresurser och hur hittar jag dem?
Tid: 4 december 2012, kl 14-15
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect.
Kostnadsfritt.
Föranmälan krävs (adressen till rummet skickas till alla anmälda).

Detta seminarium kommer att handlar om frågor kring vad öppna digitala lärresurser är och hur man hittar dem via olika söktjänster på nätet. Seminariet kommer att ta upp följande:

Söktjänsten Spindeln

Fredrik Paulsson, TEL-forskare (Technology Enhanced Learning), Umeå universitet

Söktjänsten Länkskafferiet
Alma Taawo, Fristående konsult, bibliotekarie och samordnare för söktjänsten Länkskafferiet

Resursguide för öppna lärresurser
Åsa Forsberg, Bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet

Dina Frågor samt lärare-/ studentperspektivet
Margaretha Hellström, pedagogisk konsult vid Learning Lab IKT, Kungliga Tekniska högskolan
Läs mer och anmäl dig.

Se inspelningen av det senaste seminariet om digitala rättigheter, Hur får jag använda digitalt material i min undervisning?

Inga kommentarer: