måndag 12 november 2012

De bortkopplade i fokus

Idag finns det fortfarande cirka 1,2 miljoner svenskar som inte använder internet. UR uppmärksammar detta genom en dokumentärfilm, De bortkopplade, som visades på SVT2 i söndags. Enligt ett pressmeddelande på Newsdesk:

I programmet gestaltas några personer som av olika anledningar inte använder Internet av radio- och tvprofilen Kjell “Kjelleman” Eriksson.

Bakgrunden till filmen är dagens digitalisering. Med Internet som verktyg har vi nya förutsättningar för att sprida budskap, göra affärer och erbjuda tjänster. Vi i Sverige har ett väl utbyggt nät med många användare Just därför anpassar sig också företag och myndigheter för att möta tillfrågan av en ökad digital närvaro. Men i Sverige är 1,2 miljoner vuxna inte med på nätet enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012.

Största orsaken till att inte vara på nätet är ett ointresse. Djupanalysen Ickeanvändarna visar dessutom att allt fler yngre pensionärer skaffar sig dator/Internet. Därför är tillgång till Internet steg ett och kunskap om hur Internet används nästa viktiga fråga.

Utbildningsradion vill med programmet De bortkopplade synliggöra de som inte använder Internet och visa på demokratiaspekten.

- I De bortkopplade kan vi höra en kvinna ge uttryck för känslan att Internet är en diktatur. Tanken är ju att det ska vara tvärtom. Men att stå utanför Internet innebär att man inte kan vara lika delaktig i det demokratiska samhället, säger Anna Holmlin Nilsson, mediepedagog på UR.

Hur påverkas vardgen för alla de personer som inte kan boka bord på restaurang online, ta del av politikernas motioner eller vars Internetkunnige man gått bort?

Se filmen De bortkoppladeUR Play.

Inga kommentarer: