fredag 2 november 2012

Språkundervisning i Second Life

Den virtuella världen Second Life blev väldigt aktuell som lärmiljö för flera år sedan och många universitet och skolor etablerade sig där för att undersöka möjligheterna. Det stora medieintresset har nu svalnat men många utbildare är kvar och utvecklar spännande och innovativa projekt inte minst inom språkutbildning. Fördelen med Second Life är att man kan träffa folk från hela världen i nya fantasifulla miljöer. I synnerhet rollspel kan utövas i Second Life på ett mer övertygande sätt än i ett klassrum.

Språkutbildare från hela världen samlades 28-30 september för  konferensen 6th SLanguages 2012 med presentationer, workshops och diskussioner. Alla sessioner ägde rum i Second Life och spelades in via Adobe Connect och inspelningarna är nu tillgängliga från konferensens webbplats. Sverige var med i konferensen genom David Richardson, Linnéuniversitetet, som presenterade sina erfarenheter från flera års framgångsrika kurser i Second Life: Normalising the use of SL: the design and preparation of Linnaeus University's 'Teaching in English' course.

Inga kommentarer: