tisdag 27 november 2012

Europeisk kraftsamling kring framtidens kurslitteratur

Kurslitteratur digitaliseras och utvecklingen går fort. Sydkorea, till exempel, har redan målet att digitalisera all kurslitteratur i landets skolor till 2015 och flera andra länder går åt samma håll. Det är främst Asien och Nordamerika som leder denna utveckling medan Europa ligger lite efter.

Ett nytt Europeiskt initiativ eTernity vill samla alla intressenter, utbildningsanordnare och förlag, till en kraftsamling kring digital kurslitteratur. Även om det finns en kraftig utveckling inom öppna lärresurser producerade av lärare själva så fins det samtidigt ett behov av mer påkostat material som förlagen kan leverera. eTernity kommer att undersöka en standardisering av digitala läromedel så att vi undviker inkompatibla system. Målet är ett integrerat och transparent infrastruktur för digital kurslitteratur där resurserna fungerar över olika plattformar och via olika datorer, surfplattor och mobiler.

- The goal of the eTernity initiative is to provide neutral guidance based on an agreed framework allowing us to move away from the many closed and vertical solutions flourishing in today’s digital content markets. Creation, inter-mediation (also called “curation”), distribution and use of textbooks need to be based on open architectural and technical standards which will make the marketplace more interoperable and scalable, in an ecosystem of multiple players and actors.

Inga kommentarer: