onsdag 20 mars 2013

Formativ bedömning med Google Docs

coffee and google docs by gitsul., on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by gitsul.

Det finns stora fördelar med att kunna ge stöd och återkoppling till studenter under själva skrivprocessen i stället för att kommentera det färdiga dokumentet. Flera webbverktyg ger denna möjlighet att arbeta med formativ bedömning och en ny artikel hos Skolverket, It som stöd för formativ bedömning, ger ett bra exempel på hur en lärare arbetar med Google Docs.

Camilla Lindskoug är gymnasielärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium i Malmö och hennes egna blogg, IKT-skafferi, kan varmt rekommenderas. Hon beskriver hur hon använder Google Docs i sin undervisning. Eleverna skapar egna mappar där de lägger sitt arbete och Camilla får behörighet att gå in i dessa och skapa en dialog med eleven om måluppfyllelse och utveckling. När elever skriver grupparbete i Google Docs kan läraren se vem som har skrivit vad och kommentera skrivprocessen.

- Vi kunde fånga upp eventuella problem och ge eleverna råd och strategier under själva skrivandet, säger hon och berättar om eleven som skrev så snåriga texter att det var omöjligt att veta var en mening började och slutade. Istället för att bedöma elevuppsatsen när den var klar, fick eleven, både genom samtal och genom chatten på Google Docs, flera konkreta strategier för att förbättra sitt skrivande före inlämningen.

- Att jag som lärare kan möta upp eleverna utanför schemalagd lektionstid via nätet gör att vi skapar tid till de långa och viktiga samtalen när vi väl träffas, säger hon. Det hade jag inte tidigare.


Hon avslutar artikeln med fem praktiska råd om hur man som lärare kan arbeta effektivt med Google Docs och bedömning.

Inga kommentarer: