söndag 17 mars 2013

Kalifornien lagstiftar om MOOCs för högskolepoäng

California State Capitol by Gravitywave, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Gravitywave

Delstatsregeringen i Kalifornien föreslår lagstiftning som kan göra det möjligt för studenter att få högskolepoäng från gratis öppna kurser (MOOCs). En artikel i Campus TechnologyCalifornia Bill Could Allow Students To Take MOOCs for Credit, kommer studenter som inte kan läsa en kurs på sitt eget lärosäte kunna läsa en MOOC i stället och få den validerad för poäng. Detta kräver att MOOCen certifieras av American Council on Education (ACE) samt ett samarbete mellan delstatens lärosäten.

På grund av ekonomiska nedskärningar har många kurser lagts ner och studenter som inte längre kan läsa nödvändiga kurser på sitt eget lärosäte måste kunna läsa kursen på annat sätt. Enligt en expert i artikeln:

- The state could never afford to build enough physical classrooms to make available all of the courses students need to complete their degrees. This move provides a great benefit to students at a relatively minuscule cost to the state.

Kalifornien ligger i framkanten när det gäller öppen utbildning och förra året lanserades California Open Source Digital Library, ett öppet digitalt bibliotek med gratis e-kursböcker för alla studenter.

Inga kommentarer: