måndag 25 mars 2013

Open2Study - MOOCs från Australien

Ännu en aktör har kommit in i den växande arenan för gratis öppna universitetskurser, så kallade MOOCs. Flera australiensiska universitet har bildat Open2Study för att kunna erbjuda MOOCs med start nu i april. Kurserna är kortare än hos de etablerade MOOC-aktörerna som Coursera; endast 4 veckor. Med kortare och mer intensiva kurser hoppas Open2Study att flera studenter tar sig genom hela kursen.

22 april kommer de första kurserna igång och du kan registrera för dem redan nu. Efter sommaren planeras många fler kurser. Upplägget är som de flesta MOOCar med inspelade föreläsningar, nätbaserade övningar och litteratur samt automatiska tester. Meningen är inte att konkurrera med universitetenas ordinarie utbud men att erbjuda smakprov på högre utbildning till så många som möjligt med förhoppningen att det leder till ökad rekrytering.

Läs mer i artikeln The Aussie Coursera? A new homegrown MOOC platform arrives (The Conversation, 21 mars 2013).

Inga kommentarer: