lördag 16 mars 2013

"Universitet inte förberedda på förändringen"


Svenska lärosäten hänger inte med i den digitala utvecklingen som sker inom utbildning idag. Så menar  KTH-professorn Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen, som ska göra Sverige världsledande på att ta till vara möjligheterna med digitalisering. Enligt en artikel i Ny Teknik ("Universitet inte förberedda på förändringen") är Gulliksen kritisk mot det bristande intresset som landets  universitet visar för den digitala utvecklingen. Han menar att de mindre lärosätena har visat vägen mot digitalisering men saknar visioner bland de största universiteten-

Digitaliseringskommissionen har nyligen presenterat sina tre främsta prioriteringar med en digitalisering av utbildning, från förskola till vuxenutbildning, som en av dem.
  • Digitalt innanförskap och jämställdhet
  • Skola, undervisning och digital kompetens
  • Entreprenörskap och företagsutveckling
Artikeln lyftar fram Högskolan Dalarna som en föregångare inom nätbaserad utbildning med riktade satsningar på strategier, support och utveckling.

Inga kommentarer: