tisdag 19 mars 2013

Ny avhandling om nätbaserad utbildning

Nätbaserade kurser har funnits inom högre utbildning i många år men har fortfarande inte blivit integrerad i den ordinarie verksamheten. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling av Inés Casanovas (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Avhandlingen har titeln Online Education in Universities - Moving from Individual Adoption to Institutionalisation of an Information Technology Innovation och den fokuserar på hur två universitet, en i Sverige och en i Argentina har arbetat med nätbaserad utbildning. Slutsatsen är att nätbaserad utbildning är inte helt integrerad än.

- En av avhandlingens övergripande slutsatser är att nätbaserad utbildning fortfarande är långt ifrån att institutionaliseras. Men även om fenomenet ännu inte har blivit en integrerad del av universitetens utbud, är utvecklingen ändå imponerande med tanke på institutionernas struktur, kultur och resurser. Det finns dock fortfarande viktiga frågor som måste bemötas. Dessa frågor är av strategisk karaktär, och metoderna för att lösa dem är förmodligen mer av politisk och organisatorisk karaktär än teknisk eller pedagogisk.

Inga kommentarer: