tisdag 26 mars 2013

Malmös skolor får använda Google Apps

Google Apps for Education är en hel plattform av tjänster för skolor, högskolor och andra utbildningsanornare, lite som en lärplattform men med alla Googletjänster inbakad. Plattformen används mycket internationellt men i Sverige har användningen inte kommit igång på grund av problem med Personuppgiftslagen (PUL). Eftersom plattformen ligger i nätet (s k molntjänst) finns det viktiga säkerhetsfrågor att lösa.

Malmö Stad har drivit en lång process med hjälp av jurister för att träffa ett avtal med Google som uppfyller svenska krav och i synnerhet PUL. Efter långa och ibland hårda diskussioner har Malmö nu ett avtal i hamn och skolorna kan börja använda Google Apps inom kort. Detta beslut blir säkert prejudicerande och många andra kommuner tittar på denna utveckling.

Pedagog Malmö har skrivit en artikel om hela processen som kan vara intressant för andra kommuner och utbildningsanordnare, Google Apps for Education till Malmö stads skolor!

Inga kommentarer: