söndag 3 mars 2013

Open Education Week, 11-15 mars

Open Education Week är en nätbaserad konferens om öppna lärresurser (OER) med webbseminarier från olika universitet över hela världen. Alla föreläsningar och workshops är öppna och gratis.

För att betona vikten av öppna lärresurser inom alla utbildningssektorer finns det en introduktionsfilm av USAs utbildningsminister (Secretary of Education), Arne Duncan, där han pratar om varför den amerikanska utbildningsdepartementet står bakom utvecklingen.

I programmet finns det intressanta föreläsningar från ledande forskare och experter från i princip hela världen. Från Sverige kommer en session om hur Lunds universitet arbetar med öppen utbildning med Ebba Ossiannilsson som föreläsare (måndag 11 mars 11.00).

Inga kommentarer: