onsdag 6 mars 2013

Minstemme.no - lärresurser om demokrati och delaktighet

Igår (5 mars) invigdes Minstemme.no, en ny norsk portal med interaktiva lärresurser om demokrati och delaktighet, av stortingspresident Dag Terje Andersen och kunskapsminister Kristin Halvorsen. Portalen innehåller filmer, texter, lektionsplaner, bildspel som kan användas i hela skolsystemet, från förskola till gymnasiet. Resurserna täcker temaområden som demokrati, mänskliga rättigheter, delaktighet, makt, jämnställdhet, mångfald mm.  Allt material är märkt med information om årskurs, ämne och mål i läroplanen.

Minstemme.no har producerats av Senter for IKT i utdanningen på uppdrag av Kunnskapsdepartementet och är resultatet av ett omfattande samarbete som består av bland andra StortingetNasjonalbiblioteket, Store Norske Leksikon och Kulturrådet.

Läs Stefan Pålssons artikel om denna satsning på Skolverkets OmvärldsbloggDigitala lärresurser som främjar demokratin

Inga kommentarer: