torsdag 21 mars 2013

UR – Rätten till public service-material i undervisningssyfte?

Projektet OER Sverige arrangerar ytterligare ett webbseminarium fredag 12 april mellan 11.00 och 12.00. Talaren denna gång är Erik Fichtelius, VD för Sveriges Utbildningsradio, UR.

Eric Fichtelius kommer att ta upp om följande frågor:
  • Hur kan public services roll inom högre utbildning och bildning stärkas?
  • Behovet av en kunskapsreform där URs roll stärks.
  • Hur kan UR bli en viktig aktör i den digitala framtiden och i den internationella utbildningsrevolutionen med MOOC och OER?
  • Hur ska Kunskapskanalen utvecklas i förhållande till SVT?
I den aktuella debatten har flera rektorer inom högre utbildning och andra beslutsfattare och aktörer för utbildning och kultur engagerat sig. I en debattartikel i DN (”Låt bildningen få större utrymme i public service”) framförs krav på att en tiondel av public servicemedel ska gå till att utveckla utbildnings- och folkbildningsarbetet i public service och öka URs andel.

Seminariet är som vanligt kostnadsfritt och sänds via e-mötestjänsten Adobe Connect. Anmälan krävs.

Inga kommentarer: