fredag 1 mars 2013

Skolvåren

Det finns idag många bra initiativ för att förnya skolan och använda IT på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Oftast är det lärarna själva som tar sådana initiativ, ibland med men ofta utan officiell finansiering. En ny grupp som växer stort just nu heter Skolvåren med #skolvåren som signatur inom sociala medier. De vill väcka debatt om skolan med en så bred publik som möjligt.

#skolvåren går helt enkelt ut på att ge medborgarna i Sverige en megafon. Vi är trötta på att inte bli hörda, på att bli överkörda av dåliga argument, oförankrade förslag och reformer utan verklighetsförankring. Vi vill ge ett alternativ till detta – där erfarna röster får runga och gunga skolsveriges golv. Inga frågor är för stora, inga tankar är för små, tillsammans kan vi nå en hållbar skolutveckling för alla.

18-19 juni arrangerar #Skolvåren en så kallad edcamp i Varberg. Edcamp är en intensiv samling intresserade som under ett par dagar diskuterar och lär av varandra med tonvikten på det praktiska. "Konferensen" är gratis och deltagare betalar självkostnadspris för boende, mat och resa.

Inga kommentarer: