lördag 23 mars 2013

Unga online - ny frågetjänst

Pudú by Lizette Greco, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Lizette Greco

Debatten om näthat och ungdomars användning av internet har blivit väldigt intensiv och det sprids många halvsanningar och vandringshistorier som inte bygger på fakta och forskning. Elza Dunkels och Marcin de Kaminski, som forskar om ungdomars nätvanor, har startat en ny webbsida där man kan ställa frågor och få svar som bygger på forskning. Diskussionsforumet heter Fråga forskarna; Unga online:

"Fråga forskarna; Unga online" är en helt ny webbtjänst där forskare från svenska universitet svarar på frågor om unga och internet med utgångspunkt i vetenskaplig forskning.

En artikel i Computer Sweden"Vi vill motverka skräckdebatten" presenterar tjänsten genom en kort intervju med Elza Dunkels. Hon är orolig att den heta debatten bara gör situationen värre och att barnen inte vågar berätta om vad de gör på nätet.

- Orsaken till att det gör mig orolig är att man målar upp skräckbilder som inte bygger på forskning utan på antaganden och gissningar. Trots att det görs i all välmening skapar det en situation där man riskerar att barnen slutar berätta för sina föräldrar vad som händer dem på nätet – just det som är det enda som vi med säkerhet vet är en trygghet för barnet.

Denna tjänst är bara ett första steg och hon vill gärna knyta till sig flera som forskare inom området. 

Inga kommentarer: