onsdag 20 januari 2010

2000-talets lärande

En kort film, Learning to change, changing to learn, där flera ledande IT-pedagoger pratar om varför skolan (och högskolan) måste integrera IKT i all sin verksamhet. Intressant att när man gjorde en undersökning av IKT-användning i 55 branscher i USA, kom utbildning på sista plats, efter gruvindustrin. Eftersom våra studenter kommer att arbeta i alla dessa andra branscher borde vi inte förbereda dem för det?

Inga kommentarer: