torsdag 14 januari 2010

Personliga lärmiljöer i skolan

Ett relativt nytt begrepp inom utbildning är personliga lärmiljöer (Personal Learning Environment, PLE). Man bygger sin egen lärmiljö på nätet med de verktyg som finns redan öppna för alla (sociala medier). Det här ses av många som ett komplement eller till och med en ersättare till dagens lärplattformar.

Flera studenter har sina egen PLE redan och ett fint exempel finns i följande video, där en amerikansk 13-åring beskriver hennes egna lärmiljö. Allt hon använder finns gratis på nätet och kräver inga avancerade datakunskaper att hantera.

Inga kommentarer: