lördag 23 januari 2010

Horizon Report 2010


En av de viktigaste rapporterna inom nätbaserad utbildning, Horizon Report 2010, har nu kommit ut. Rapporten tas fram av New Media Consortium (NMC) genom ett samarbete mellan forskare och utbildare från hela världen. De nominerar 6 viktiga teknikområden som kommer att påverka högre utbildning inom tre tidsperspektiv; 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år.


  • Inom 1 år: mobila applikationer och öppna lärresurser.
  • 2-3 år: e-böcker och augmented reality (dvs peka en kameramobil mot ett objekt och se länkar till information på skärmen)
  • 4-5 år: att styra datorn med gester (gesture-based computing) och möjligheten att presentera väldigt komplexa dataanalyser i nya grafiska former för att bättre förstå relationer och mönster (visual data analysis)
Rapporten beskriver varje teknik, förklarar dess relevans inom utbildning och ger många bra exempel av aktuella projekt från olika universitet. Läs även min summering av rapporten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Inte så mycket om virtuella världar denna gång, men intressant ändå. Augmented reality kommer snart att vara vardag, men kanske på fler och enklare sätt än vi tänker oss idag.

Jag sökte lite snabbt och hittade flera exempel på hur man kan använda Secod Life för augmented reality. Här är ett par fynd: Studie av Gaorgia Institute of Technology, Atlanta, och Ludwig-Maximilians Universität, Munchen. Prototypning av ombyggnad av Keystone Brouchard.