måndag 11 januari 2010

Varför ska jag som lärare använda sociala medier?

Många lärare är skeptiska till nya sociala medier inom utbildning och undrar vad man har för nytta med dem. Här följer en bra presentation med goda argument om nyttan och hur du kommer igång. Alla exempel är förstås amerikanska men det mesta finns tillgängligt även på denna sida av Atlanten.

Inga kommentarer: