fredag 8 januari 2010

Support för distansstudenter

Brittiska Open University fokuserar helt på distansutbildning och använder många olika medier och tekniker i sina utbildningar. Detta ställer höga krav på studenternas digitala kompetens och det är oerhört viktigt att motverka den digitala klyftan som existerar idag bland studenterna. En ny studie i European Journal of Open, Distance and E-learning (EURODL), Narrowing the distance: using e-learner support to enhance the student experience, beskriver hur Open University har arbetat med studentsupport. Bland annat har de startat ett projekt, Digital Divide, som har tagit fram material som förklarar de olika tekniker och metoder som används på utbildningarna.

Inga kommentarer: