torsdag 28 januari 2010

Studentkåren ordnar möten i Second Life

Linnéuniversitetets studentkår söker nya sätt att träffa sina medlemmar, i synnerhet de som läser på distans. Från och med 1 februari kommer de varje måndag mellan 18.00 och 19.00 att träffas i Second Life på den virtuella ön Kamimo Island som universitetet delägar. Kårpersonal kommer att finnas på plats för att träffa andra studenter och diskutera allt från CSN till tentamensregler. Det kommer förstås att ta tid att göra detta initiativ känt men det kan bli ett intressant komplement till traditionella kanaler.

Möten äger rum vid det röda huset på Kamimo Island (se bilden). För mer information se kårens hemsida.

Inga kommentarer: