måndag 11 januari 2010

Ännu flera trender att följa 2010

Nättidningen eLearn Magazine har frågat 25 experter om vilka trender som kommer att gälla inom högre utbildning i år, Predictions for 2010. Bland annat lyfter de fram den ekonomiska krisen som hotar många lärosäten, studenterna ligger långt före sina lärare i användningen av IKT, mobila lösningar syns allt mer, e-böcker slår genom och man utnyttjar datorer och mobiler bättre i undervisningen. En intressant blandning av idéer med olika inställningar till teknikens möjligheter.

Inga kommentarer: