lördag 30 januari 2010

Konferens, Framtidens e-lärande

Västsvenska Kontaktnätet för Flexibelt lärande (VKF) ordnar en intressant konferens, Framtidens e-lärande – nya roller för lärare, studenter och lärcentra, 10 mars i Göteborg. Bland talarna finns framträdande forskare som Elza Dunkels (Umeå Universitet), Stefan Hrastinski (KTH), Johan Lundin (Göteborgs Universitet), Håkan Selg (Uppsala Universitet).

Från inbjudan:
- Under 00-talet har socialt nätverkande blivit etablerat genom utvecklingen av det som kallas web 2.0. Hur vill vi att 10-talet ska utvecklas när det gäller vuxenutbildningen? Framtidens lärande kommer med stor sannolikhet att se annorlunda ut mot hur det ser ut idag. Kanske främst beroende på fortsatt teknisk utveckling och människors användning av tekniken (främst Informations- och KommunikationsTeknik, IKT). Former och pedagogik kommer med säkerhet att förändras. Inför en förändring som sker gradvis och som pågått i ett antal år är det viktigt att hela tiden veta vad som händer för att medvetet påverka och styra utvecklingen för bästa möjliga nytta och användning.

Inga kommentarer: