måndag 25 januari 2010

Virtuella patienter

eViP (Electronic Virtual Patients) är ett EU projekt där flera universitet (bl a Karolinska Universitet) skapar en bank av 320 anpassningsbara virtuella patienter som kan användas av alla via en Creative Commons licens. Virtuella patienter är verklighetsbaserade interaktiva patientfall som används inom vårdutbildningar och fortbildningar. Det är ganska tidskrävande att skapa virtuella patienter och därför vill projektet skapa en resursbank som alla kan använda. Alla patientfall kan även anpassas till andra språk, kulturer, nivåer och sammanhang.

Läs mer:

Inga kommentarer: