lördag 16 januari 2010

Hur synliga är lärosätets distansutbildningar?

Hur lätt är det för studenter att hitta rätt information om lärosätets distansutbildning? Tony Bates tar upp detta i en bloggpost (How well does your institution's website serve potential online learners?) och refererar till en kommande artikel om frågan (Meyer, K. and Wilson, J. (2010) ‘The “virtual face” of planning: how to use higher education web sites to assess competitive advantage’ Planning for Higher Education, Vol. 38, No. 2).

Bates kommenterar att det ofta är svårt att hitta information om dessa utbildningar trots att lärosätet har många sådana. Han lyfter följande frågor som särskilt viktiga:
  • Hur många studenter läser på distans/via nätet?
  • Information om utbildningarnas kvalitet
  • Finns det information om bibliotekstjänster som är anpassade till distansstudenternas behov?
  • Nämns distansutbildning i lärosätets vision/strategi?
  • Finns det nätbaserat stöd inom t ex studieteknik, läs- och skrivsvårigheter?
  • Kan man hantera administrativa ärenden på nätet (registrering mm)?

Inga kommentarer: