söndag 10 januari 2010

Bibliotekets roll

Framtidens bibliotek handlar inte om boksamlingar och utlån eftersom allt kommer mer eller mindre att finnas på nätet. I stället behöver vi satsa på vägledning och mentorskap kring informationssökning och digital kompetens. Så skriver Seth Godin i en kort post, The future of the library, där han skriver att biblioteken ska "train people to take intellectual initiative".

Läs också Jenny Lucas kommentarer, Seth Godin on libraries - take heed.

Inga kommentarer: