onsdag 27 januari 2010

University of the South Pacific

I Sverige har vi flera lärosäten som har campus på ett par tre orter och det krävs en hel del nytänkande för att lyckas med det. Men University of the South Pacific spelar i en mycket högre division när det gäller antal campus och diversitet. Universitetet har nämligen 14 olika campus i 12 olika länder och täcker ett område på 33 miljoner km2! USP är förstås ganska fokuserade på distansutbildning och använder en blandning av fysiska sammankomster (om möjligt), nätbaserade kurser, videomöten och utskick av kursmaterial.

En viktig avdelning på USP är förstås Centre for flexible and Distance Learning som hjälper lärarna med kursutveckling, medieproduktion och tillämpning av IKT. Dessutom hjälper de studenterna med distansstudieteknik, lärplattformssupport och extra hjälp med ämnen som engelska och matte. CFDL:s webbplats innehåller många stödresurser och tips som gäller lika mycket för oss här i Norden. Dags för ett studiebesök kanske!

Inga kommentarer: