lördag 30 januari 2010

Är lärande via nätet gränslös?

En ny doktorsavhandling av Jimmy Jaldemark, Umeå Universitet, undersöker kommunikationen mellan studenter och lärare på nätbaserade utbildningar i Sverige. Avhandlingen heter Participation in a boundless activity: Computer-mediated communication in Swedish higher education och visar att kommunikationen störs av stora skillnader mellan studenternas och lärarnas förutsättningar. Den akademiska miljön med sina givna ramar, facktermer och förutsättningar skiljer sig markant från distansstudentens och om man inte tar hänsyn till dessa skillnader kan kommunikationsproblem uppstå.

Inga kommentarer: