måndag 5 december 2011

Creative Commons för alla

En ny dansk bok har kommit ut, Creative Commons for alle, som är en guide för lärare i hur man använder Creative Commons material i undervisning. Det finns idag miljoner bilder, texter, filmer, diagram och böcker som får kopieras och bearbetas fritt under vissa villkor och det är viktigt att alla lärare och elever/studenter känner till dessa.

Boken är förstås gratis att ladda ner och får bäddas in i en webbsida (se nedan). En tryckt version kan också beställas. Boken har många praktiska tips och råd om hur frågor som upphovsrätt och delning av material på nätet kan tas upp med elever och studenter. Den är uppdelad i kapitel om didaktik, Creative Commons, upphovsrätt, exempel på CC material, undervisningsmaterial och skolans framtid.

Som komplement kan du ladda ner Skolverkets broschyr Creative Commons en guide för lärare

Inga kommentarer: