fredag 16 december 2011

Lärarnas digitala kompetens behöver utvecklas


Myndigheterna har ett ansvar att se till att alla lärare har digital kompetens. Det menar Steffen Handal, styrelsemedlem i norska Utdanningsforbundet i en artikel i Utdanningsnytt, Digital kompetanse krever tid og opplæring. I Norge krävs det att skolan ska se till att alla elever har digital kompetens i alla ämnen som en del av Kunnskapsløftet. Men idag finns det stora skillnader inom lärarkåren när det gäller digital kompetens och Handal menar att det krävs support och stöd uppifrån.

- Flere forskningsrapporter, blant annet ITU Monitors undersøkelse fra 2007, viser at det er store forskjeller i læreres digitale kompetanse. Senter for IKT i utdanningen mener læreres digitale kompetanse bør kartlegges systematisk og regelmessig og at etter- og videreutdanning bør tilpasses behovene til den enkelte pedagog. Bakgrunnen er at Kunnskapsløftet krever at skolen skal gi alle elever grunnleggende digitale ferdigheter i alle fag.

Eftersom eleverna använder nätet mest för underhållning och sociala kontakter har de oftast bara en svag uppfattning om hur datorer och mobiler kan användas för lärande och därför måste lärarna kunna visa hur nätet kan användas inom utbildning. Det är rätt, menar Handal, att en del lärare är skeptiska till IT i klassrummet men det hjälper inte att bara ignorera frågan:

- At mange lærere er kritiske til bruk av IKT i undervisningen, ser Handal på som en sunn skepsis. Men løsningen er ikke å slutte med eller forby bruk av digital teknologi. Målet må være at teknologien gjør læringen mest mulig effektiv for både lærere og elever.

Läraren måste ta tag i frågan men för det krävs bättre stöd och där kan myndigheterna och skolledningar agera.

Inga kommentarer: