torsdag 1 december 2011

UNESCO - digital kompetens för lärare

UNESCO har nyligen släppt en mycket bra guide till vilka kompetenser en lärare behöver när det gäller integreringen av IKT i undervisning. Guiden heter UNESCO ICT Competency Framework for Teachers och kan laddas ner gratis från UNESCO.

Guiden riktar sig till utbildningsdepartement och myndigheter och ska vara en utgångspunkt när man formulerar nationella policies kring digital kompetens. Guiden betonar att grundläggande IKT-kompetens inte räcker idag och att läraren måste kunna hjälpa eleverna/studenterna lösa problem och nätverka med hjälp av digitala medier.

-  UNESCO’s framework emphasizes that it is not enough for teachers to have ICT competencies to be able to teach them to their students. Teachers need to be able to help students become collaborative, problem solving creative learners through using ICT so they will be effective global citizens. The Framework therefore addresses all aspects of a Teacher’s work.

Läs även UNESCO ICT Competency Framework for Teachers

Inga kommentarer: