onsdag 7 december 2011

Handbok om kvalitet i flexibelt lärande

Projektet Uniska (Universitetsalliansen Inre Skandinavien) är ett nätverk mellan flera lärosäten i Norge och Sverige (Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Karlstads Universitet, Høgskolen i Østfold, Högskolan Dalarna och Høgskolen i Akershus).

Bild: Uniska
En av många aktiviteter, Projekt flexibelt lärande, har haft som mål att främja flexibel utbildning och e-lärande och bidrar till kvalitetsutvecklingen hos projektets medlemmar. Resultatet är en handbok, Kvalitet i flexibelt lärande (ladda ner som pdf), med praktiska exempel på hur man höjer kvaliteten inom flexibel utbildning. Bland annat hittar du en checklista som används vid Högskolan i Dalarna för alla nätbaserade utbildningar och som kan ganska enkelt anpassas till andra lärosätens behov.

Boken riktar sig främst mot lärare och studierektorer men även mot administratörer, IT-avdelningen och förstås ledningen. Den är uppdelad i fyra delar:
  1. Grundläggande riktlinjer inom flexibelt lärande
  2. Organisationsfrågor
  3. Verktyg för kvalitetsarbete
  4. Undersökning bland lärare om vilka kvalitetsindikatörer ska gälla inom flexibelt lärande.

Inga kommentarer: