onsdag 7 december 2011

Ombytta roller i klassrummet

Tech in class.jpg by dkdykstra, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  dkdykstra 

Jag har flera gånger uppmärksammat fenomenet "flip the classroom" där föreläsningar/input sker via nätet som läxor medan övningarna görs i klassrummet med läraren som stöd. Ett annat exempel på nya roller i klassrummet beskrivs i en artikel i webbtidningen Mind/Shift, Rewards of role reversal: teachers learn, students teach.

Ett skoldistrikt i Cincinnati, Ohio, USA hade investerat i datorer för eleverna och lärarna men det hade inte gett den önskade effekten. Lärarna använde inte datorerna i klassrummet i stor utsträckning trots interna utbildningar. Sedan kom de på idéen att rekrytera elever som utbildare/inspiratörer och låta de hjälpa lärarna. Ett antal elever i varje årskull blev nominerade som eKIDS med uppgift att ge IKT-support till lärarna i klassrummet och hjälpa andra elever. Provet har fungerat förvånansvärt bra och utökas nu.

Eleverna får poäng för sina insatser som IKT-support och får lägga upp sina studier lite annorlunda än de andra eftersom de lägger extra tid på sin nya roll. Lärarna har uppskattat samarbetet som betyder att de kan koncentrera sig på undervisningen och att eKIDS ser till att tekniken fungerar.

- The students who participate in the eKIDS program are self-selected. They’ve indicated that, given free time to work on various projects or programs, that they’re keen to do more with technology. Participating students also earn high school credit. In addition to offering tech support to teachers and fellow students, the eKIDS work on their own curriculum as part of the program, one that is project-based and aimed at mastery of a particular skill.

Inga kommentarer: