tisdag 20 december 2011

Nationella prov inte objektiva enligt ny forskning

ZeLIG Admission Exam 2010 by zeligfilm, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  zeligfilm 

Precis när vi inför flera nationella prov i skolsystemet kommer ny forskning från Danmark som menar att sådana tester är inte så objektiva som många tror. Enligt en artikel i Videnskab.dk, De nationale test er ikke objektive, är det omöjligt att jämföra skolornas effektivitet bara utifrån sådana resultat eftersom testerna tas i olika miljöer under väldigt olika förhållanden.

Kristine Kousholt forskar i detta ämne vid Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Hon menar att det är farligt att bedöma skolors och elevers prestationer genom nationella prov:

- Man skal ikke tolke testresultatet som ’sandheden om eleven’. Det er lærerne i klasserne meget opmærksomme på. De er fuldt ud bevidste om, at eleverne er mange-facetterede. Men jo længere man kommer væk fra den konkrete praksis på skolerne, jo større risiko er der for, at testresultaterne bliver betragtet som objektiv viden – hvad de ikke er.

Nationella prov har en del viktiga begränsningar enligt Kousholt:
  • Man testar oftast endast elevernas förmåga att lära sig faktakunskaper
  • Elever påverkas av omständigheter kring provet: stämning i gruppen, miljön, tidspress, fokus på att vara klar först osv.
  • Många elever presterar bäst när de samarbetar, andrar trivs med tidspress.
  • Lärarens inställning till testning påverkar eleverna

Inga kommentarer: