fredag 9 december 2011

Öppen kurs om ledarskap

Nya öppna kurser dyker upp nu med jämna mellanrum och nu finns en sådan inom ledarskap. Den heter Business and Management Competencies in a Web 2.0 world och är gratis och öppen för alla. Kursen består av 10 moduler och varje modul tar cirka 2-3 veckor att gå genom. Kursen ordnas av OpenED med stöd av United Nations University.

Modulerna handlar om områden som informationssökning, projektledning, kommunikationsfärdigheter, affärsetik, omvärldsanalys mm. Du studerar genom att gå genom materialet men du deltar i många diskussioner och det finns möten varje vecka för alla som vill diskutera veckans uppgifter i realtid. Du kan läsa de moduler du vill men det är förstås alltid bäst att ta dig genom materialet i tur och ordning. Det finns även en introduktionsmodul som hjälper dig att använda kursens verktyg och förklarar upplägget.

Kursen är redan i gång och det finns redan mycket diskussion i kursforumet men det går bra att komma igång ändå. Annars kan du vänta till nästa omgång.

Se kursöversikten.

Inga kommentarer: