lördag 17 december 2011

Schooleo - säker videotjänst för skolor

Många skolor, högskolor och andra utbildningsanordnare vill gärna ha en egen medieportal där de kan visa filmer som har gjorts av lärare och studenter/elever utan att visa dem för hela världen. Även om man kan skapa en egen YouTube kanal kan det vara bra att hålla vissa filmer inom skolan, i synnerhet filmer som används för bedömning eller elevernas egna filmer.

Schooleo är en ny brittisk tjänst som tillåter skolor att skapa en egen videoportal som bara egna elever och personal kommer åt via lösenord. Alla filmer sparas säkert hos Schooleo men materialet ägs av skolan. Du kan ladda upp alla typer videoformat och Schooleo konverterar dem automatiskt. Skolans videoportal kan fungerar lika bra via en mobil och kan med fördel komplettera skolans lärplattform. Läs en längre artikel om Schooleo på Merlin John Online, An easy, safe video hub for schools – enter Schooleo.

Titta på introduktionsfilmen här för att få en uppfattning om hur det fungerar.


Schooleo - Student Tour from James Cross on Vimeo.

Inga kommentarer: