torsdag 1 december 2011

EDEN konferens 2012

EDEN (European Distance and E-Learning Network) håller sin årliga konferens i Porto, Portugal 6-9 juni 2012. Temat för årets konferens är Open learning generations och handlar mycket om livslångt lärande, fortbildning och bättre samarbete mellan generationerna. 2012 har utnämnts till European Year of Active Ageing and Solidarity Between Generations och detta kommer att prägla många aktiviteter på konferensen.

Konferensen fokuserar på hur vi kan överbrygga den digitala klyftan i samhället och skapa bättre kontakter mellan generationer genom digitala medier och utbildning. dessutom ska konferensen diskutera hur universiteten och högskolor ska möta kraven från dagens ungdomar när det gäller digitala medier.

Huvudtalarna på konferensen är:
László Andor (Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion), Nuno Crato (Minister of Education, Portugal),  David White (Honorary Director General, European Commission),  Bob Fryer (Chair of Board, Campaign for Learning, UK),  Dale J. Stephens (Educational futurist, USA),  Ingeborg Bø (former EDEN president, Ingeborg Bo Consult, Norway).

Bidrag till konferensen får nu skickas in, senast 10 februari 2012. Call for papers.
Läs mer på konferensens hemsida.

Inga kommentarer: