tisdag 6 december 2011

Virtuellt campus

Dagens universitet och högskolor har oftast studenter lite överallt; ibland på flera campus samt en stor andel på distans. Det som alla studenter och personal har gemensamt är lärosätets digitala campus. För att skapa så mycket interaktivitet och dialog som möjligt försöker många lärosäten att integrera även externa sociala medier som Facebook, Google+ eller Twitter med de interna lärmiljöerna som lärplattformar och administrativa verktyg.

Ett intressant exempel kommer från Harrison College, USA, som finns på flera campusorter i delstaterna Illinois och Ohio samt via nätet. Deras nya studentportal heter KnowU och innehåller kurser, administration, bibliotekstjänster, lärresurser, sociala nätverk och support. Studenter kan koppla ihop sina Facebook- och Twitterkonton med portalen så att de får in allt på ett ställe.

Ambitionen med den nya portalen är att koppla ihop alla studenter och skapa ett interaktivt digitalt campus. Framför allt hoppas de att distansstudenter känner sig mer delaktiga i lärosätet och att bättre kommunikation och support kan leda till bättre genomströmning på distans (idag 80% mot 87% på campus).

Inga kommentarer: